Kazalci kakovosti v Lekarni Dobrova

Kazalce kakovosti, s katerimi izkazujemo svojo skrb za zdravje naših obiskovalcev, spremljamo in objavljamo v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS št. 85/16).

 

Za nas je najpomembnejši kazalec komplianca,

ki kaže, kako razumljivo smo vam podali navodila, in ali smo vas obvestili o vsem, kar je potrebno za varno in učinkovito uporabo zdravil. Zavezani smo k stalnemu izboljševanju tega kazalca, zato smo v projektu vpeljave koncepta Holistične lekarne.

 

Najpomembnejši kazalci kakovosti naše nabave izdelkov za zdravje:

 • Delež zdravil, nabavljenih preko registriranih veledrogerij = 100 %
 • Izbor prehranskih dopolnil v skladu z IRRK certifikati in P3 Professional standardi = 100 %
 • Izbor kozmetičnih proizvodov preverjenih dobaviteljev = 100 %

 

Najpomembnejši kazalci kakovosti načina shranjevanja v naši lekarni:

 • Shranjevanje izdelkov v kontroliranih pogojih (redni nadzor vlage in temperature) = 100 %

 

Najpomembnejši kazalci kakovosti kompetenc naših svetovalcev:

 • Delež pokritosti obiskovalcev lekarne z magistri farmacije z veljavno licenco = 100 %
 • Delež pokritosti obiskovalcev lekarne z magistri farmacije s pridobljenim IRRK certifikatom o poznavanju osnov področja prehranskih dopolnil = 100 %

 

Najpomembnejši kazalci kakovosti spremljanja varnostnih profilov izdelkov v naši lekarni:

 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem farmakovigilance = 100 %
 • Delež medicinskih pripomočkov z znanimi razredi tveganj za uporabnika = 100 %
 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem vigilance medicinskih pripomočkov = 100 %
 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem nutrivigilance = 100 %
 • Delež magistrov farmacije, ki obvladujejo sistem kozmovigilance = 100 %

 

Ker smo vzpostavili sistem zagotavljanja kakovosti storitev, imamo za vse objavljene kazalce kakovosti dokazila, ki so na vpogled pristojnim organom.