Komplianca

Komplianco smo prvič izmerili v oktobru 2017 po metodologiji IRRK z anketiranjem obiskovalcev lekarne, ki so v naši lekarni prevzeli zdravila na recept. To je najpomembnejši in obenem tudi najkompleksnejši kazalec kakovosti naših storitev.

 

Za uporabnike najpomembnejši rezultati merjenja kompliance v letu 2022 so:

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo pogostnost jemanja prejetega zdravila = 90 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo prave odmerke prejetega zdravila = 90 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo predpisani čas jemanja prejetega zdravila = 80 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice prepogostega jemanja prejetega zdravila = 54 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice nejemanja prejetega zdravila = 71 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice jemanja prejetega zdravila izven časovnih okvirov = 58 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo možne stranske učinke prejetega zdravila = 44 %