Komplianca

Komplianco smo prvič izmerili v oktobru 2017 po metodologiji IRRK z anketiranjem obiskovalcev lekarne, ki so v naši lekarni prevzeli zdravila na recept. To je najpomembnejši in obenem tudi najkompleksnejši kazalec kakovosti naših storitev, saj so celotni rezultati zajeti v 52-stranskem strokovnem poročilu.

 

Za uporabnike najpomembnejši rezultati so:

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo pogostnost jemanja prejetega zdravila = 92 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo prave odmerke prejetega zdravila = 92 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo predpisani čas jemanja prejetega zdravila = 77 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice prepogostega jemanja prejetega zdravila = 31 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice nejemanja prejetega zdravila = 64 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice jemanja prejetega zdravila izven časovnih okvirov = 55 %

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo možne stranske učinke prejetega zdravila = 14 % 

 

Komplianco bomo ponovno izmerili naslednje leto z isto metodologijo, da bomo lahko rezultate primerjali in ocenili naš napredek.