Varnostni profili izdelkov

Poleg skrbi za varnostne profile izdelkov imamo v lekarni tudi oceno tveganj iz operativne prekinitve procesov, ki omogočajo čimbolj neprekinjeno preskrbo prebivalcev.

 

Pri svojem rednem delu v skladu z Dobro lekarniško prakso preverjamo skladnost recepta z veljavno zakonodajo in strokovnimi kriteriji ter ugotovljene neskladnosti sproti odpravljamo. Pri tem sodelujemo z zdravniškim osebjem ambulant v neposredni bližini, po potrebi pa tudi z drugimi predpisovalci zdravil.